Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Članarina koja se tretira kao naknada za pružene usluge ulazi u ukupan promet i podleže obavezi evidentiranja u sistemu PDV-a.

Prema tumačenju Ministarstva finansija iz februara 2024. godine, obveznici PDV-a koji su u proteklih 12 meseci ostvarili promet veći od 8.000.000 dinara treba da podnesu evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Ukupan promet za potrebe PDV-a obuhvata promet dobara i usluga koji su oporezivi ili oslobođeni PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza, izuzev prometa opreme i objekata za delatnost i ulaganja u objekte za koje se naplaćuje naknada.

Ako obveznik ostvari promet veći od 8.000.000 dinara u prethodnih 12 meseci, mora ispuniti i ostale obaveze propisane Zakonom, uključujući izdavanje računa, vođenje evidencije, obračunavanje i plaćanje PDV-a te podnošenje poreskih prijava.

Zakonom je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost. Licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, smatra se lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu.

Kada sportsko udruženje, koje je obveznik PDV-a, naplaćuje članarinu od svojih članova za korišćenje sportskih objekata i opreme, ta članarina se smatra naknadom za pružene usluge i podleže PDV-u. Međutim, ako iste usluge pruža entitet koji nije obveznik PDV-a, PDV nije primenjiv.

U svakom slučaju, članarina se računa u ukupan promet za obavezno evidentiranje u sistemu PDV-a, ukoliko je premašen prag od 8.000.000 dinara u prethodnih 12 meseci.

Prema odredbama Zakona o PDV-u, obaveznicima PDV-a smatraju se subjekti koji samostalno obavljaju promet dobara i usluga u okviru svoje delatnosti. Ovo obuhvata sve poslove i radnje koje obavlja poreski obveznik radi ostvarivanja prihoda.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter