Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Da li paušalci trgovci na malo evidentiraju promet u KEP knjizi?

Pitanje se odnosi na obavezu preduzetnika paušalaca koji se bave trgovinom na malo (šifre delatnosti 4781, 4782, 4789 i 4799) da vode evidenciju ulaznih nabavki robe, sastavljaju kalkulacije i unose ih u KEP knjigu.

Za preduzetnike paušalce koji se bave ovom vrstom trgovine, primenjuju se isti propisi kao i za ostale privredne subjekte koji nisu paušalci, a to su Zakon o trgovini i Pravilnik o evidenciji prometa. Iako nije poznato u kojoj meri preduzetnici paušalci vode ovu evidenciju, smatra se da ne postoji osnova koja ih oslobađa te obaveze.

To nije povezano sa knjigovodstvenim evidencijama koje se vode u skladu sa propisima poreza na dohodak. Zakon o porezu na dohodak građana (ZPDG) predviđa različite sisteme vođenja poslovnih knjiga za različite kategorije preduzetnika, uključujući i paušalce. Međutim, to ne umanjuje obavezu vođenja evidencije prometa prema propisima trgovine.

Neki mogu da tumače kako preduzetnici paušalci ne moraju da vode KEP zbog odredbi ZPDG, ali te interpretacije nisu u skladu sa zakonskim propisima o trgovini. Zakon o trgovini jasno navodi da je trgovac dužan da vodi evidenciju prometa robe na osnovu odgovarajućih dokumenata.

Još jedan razlog zbog kojeg se može doći do netačnog tumačenja je terminologija koja se koristi u propisima. Iako ZPDG uvodi različite pojmove za različite kategorije preduzetnika, to se odnosi samo na poreze na dohodak. Propisi o trgovini i dalje koriste termin „preduzetnik“ u opštem smislu.

U skladu s tim, preduzetnici paušalci koji obavljaju trgovinu na malo su, prema zakonu, obavezni da vode KEP knjigu u skladu sa propisima o trgovini. Ova obaveza uključuje sastavljanje kalkulacija cena, koje su osnova za evidentiranje zaduženja robe u KEP-u.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter