Knjigovodstvena agencija Novi Sad

E-fakture najčešća pitanja i odgovori

E – fakture, najčešća pitanja i odgovori

U predhodnom videu pričali smo o e-fakturama, u međuvremenu smo se susreli sa mnogim izazovima pa smo odlučili da to podelimo sa Vama. Ovde smo sakupili neka od najčešćih pitanja i odgovorili na ista.

0:00 Ko je u obavezi da upravlja elektronskim fakturama kroz sistem e-faktura, ko je obveznik elektronskih faktura? 1:45 Kada postoji obaveza slanja e-faktura preko sistema elektronskih faktura? 2:42 Da li se elektronske fakture šalju u pdf formatu, email-om? 3:30 Ko je dobrovoljni korisnik SEF-a 4:45 Da li preduzetnik koji nije u PDV sistemu evidentira fakturu koju izdaje PDV obvezniku u SEF-u 5:56 Da li će se preduzetnik paušalac smatrati „dobrovoljnim korisnikom“ nakon što ispostavi fakturu subjektu javnog sektora kroz sistem e-fakture? 6:49 Kada se faktura automatski odobrava a kada se odbija? 7:40 Da ili se računi izdati u inostranstvu evidentiraju u SEF? 9:10 Izdajemo jedan dokument koji se kod nas zove račun-otpremnica, da li moramo da razdvojimo dokument i imamo dva dokumenta, e-fakturu koja se šalje elektronski i otpremnicu koja mora da prati robu? 10:25 Ako korisnik nije u sistemu PDV-a i nema obavezu elektronskog fakturisanja, a ipak ima posla sa javnim sektorom i mora da registruje fakturu, pa to i uradi, da li je tom prijavom i evidentiranjem u sistemu e-faktura postao dobrovoljni korisnik i da li sada svaku sledeću fakturu mora prijaviti kroz sistem e-faktura? 12:03 Da li se profakture izdaju preko sistema elektronskih faktura? 12:41 Nisam obveznik PDV-a, koju poresku kategoriju treba da izaberem? 14:36 Ne mogu da pronađem kupca kada kreiram fakturu, šta da radim u tom slučaju? 16:18 Kada kreiram avansni račun, ne mogu da unesem količinu i jedinicu mere u delu stavki, zbog čega je tako? 16:55 Da li postoji obaveza izdavanja avansnog računa kroz SEF za uplate izvršene u istom poreskom periodu: 18:18 Ukoliko smo poslali fakturu preko SEF-a, a kupci nisu korisnici sistema, da li svakako unosimo tu fakturu u pojedinačnu evidenciju? 20:00 Ukoliko kupac uplati robu danas, a mi izdamo fakturu sutradan sa datumom prometa dobara sa današnjim danom, da li smo u prekršaju? Da li moramo da izdamo prvo avansni račun i koji je postupak?

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter