Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Nova najniža osnovica doprinosa za zdravstvo za frilensere za 2024. godinu

U „Službenom glasniku RS“, broj 18 od 8.3.2024. godine, objavljen je iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.

Prema članu 35b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZDOSO), mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje utvrđena je u iznosu od 17.790 dinara.

Ovaj iznos se koristi za izračunavanje najniže osnovice doprinosa za zdravstveno osiguranje za frilensere, kako je propisano članom 28. stavom 2. tačkom 2) ZDOSO. Prema tom članu, najniža osnovica doprinosa za zdravstvo za frilensere iznosi trostruki iznos osnovice iz člana 35b ZDOSO, što čini 53.370 dinara (17.790 x 3).

Važno je naglasiti da frilenseri plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje samo ako nisu osigurani po drugom osnovu. Osnovica doprinosa za zdravstvo za frilensere je ista kao osnovica poreza, ali ne sme biti manja od najniže osnovice utvrđene članom 28. stavom 2. tačkom 2) ZDOSO. Za obračune od 1. januara 2024. godine, ta najniža osnovica doprinosa za zdravstvo za frilensere iznosi 53.370 dinara.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter