Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Novosti u elektronskom evidentiranju obračuna PDV na SEF

Počev od prvog poreskog perioda u 2024. godini, obveznici PDV sada su dužni da elektronski evidentiraju obračun PDV na SEF (Pojedinačna i Zbirna evidencija) u roku od 10 dana nakon isteka poreskog perioda. Drugim rečima, mesečni obveznici treba da izvrše elektronsko evidentiranje obračuna PDV na SEF do 12. februara za januar (budući da je 10. februar subota, neradni dan), dok tromesečni obveznici imaju rok do 10. aprila za prvo tromesečje.

Ova obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV na SEF produžena je do kraja 2023. godine, prema isteku roka za podnošenje PDV prijave.

Važno je napomenuti da novi rok za evidentiranje obračuna PDV na SEF ne utiče na rok za podnošenje PDV prijave. I dalje je moguće podneti PDV prijavu nekoliko dana nakon isteka poreskog perioda, dok je rok za evidentiranje obračuna PDV na SEF 10 dana nakon isteka poreskog perioda. Ove dve obaveze su odvojene i ne zavise jedna od druge.

Najvažnija promena koja očekuje obveznike PDV je ta da više neće moći da izdaju elektronsku fakturu za januar nakon 10. februara (odnosno konkretno 12. februara ove godine zbog neradnog dana), bez prethodnog evidentiranja u Pojedinačnoj i Zbirnoj evidenciji PDV na SEF, u skladu sa članom 21. Pravilnika o elektronskom fakturisanju.

Ova praksa evidentiranja nije nova, već postoji od jula 2023. godine, samo je rok sada pomeren. Ako se elektronska faktura ne izda do roka za evidentiranje obračuna PDV na SEF, obračunati PDV se evidentira u Pojedinačnoj evidenciji za taj period. Naknadno izdata faktura zahteva korekciju Zbirne evidencije PDV za navedeni period.

Druga novina je primena istog sistema kao kod neizdavanja elektronske fakture, i kod drugih promena koje utiču na elektronsko evidentiranje obračuna PDV za određeni poreski period. Ove promene su retke i uključuju situacije poput prometa dobara na APKM s plaćanjem nakon 10 dana od isteka roka za PDV prijavu, obračuna PDV-a od strane primaoca kao poreskog dužnika s dokumentom koji stiže između 10. dana i isteka roka za PDV prijavu, ili prometa dobara u carinskom skladištu sa carinskim overom računa između 10. dana i isteka roka za PDV prijavu.

U takvim slučajevima postoji obaveza evidentiranja obračuna PDV u Pojedinačnoj ili Zbirnoj evidenciji, a ako se odluči ne uključiti taj obračunati PDV u prijavu, postoji obaveza korekcije u Zbirnoj evidenciji PDV za taj poreski period, sa rokom do podnošenja poreske prijave za taj period.

Ukupno gledano, obveznici PDV treba da pokušaju da izdaju sve elektronske fakture u roku od 10 dana nakon isteka poreskog perioda kako bi izbegli probleme s evidentiranjem u Pojedinačnoj i Zbirnoj evidenciji PDV.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter