Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Obaveštenje na portalu eUprava i eSanduče dobila su sva pravna lica u Srbiji

Od 12. januara 2024. godine, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je kreirala Jedinstveni elektronski sandučić (eSanduče) na Portalu eUprava za sva pravna lica koja se nisu samostalno registrovala kao korisnici usluga elektronske uprave. Ova inicijativa omogućava elektronsko dostavljanje akata od strane organa javne vlasti, uključujući i ličnu dostavu i obaveštenja.

Kreiranje eSandučeta zahteva da pravno lice ima registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Zakonski/ostali zastupnik mora se prijaviti na Portal eUprava putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilne aplikacije ConsentID.

Podsetimo da smo o obavezi registracije na portalu eUprave već pisali u prethodnom komentaru:

Primena odredbi Zakona o privrednim društvima o obaveznoj registraciji na portalu eUprave započela je 28. maja 2023. godine.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu:

„Adresa elektronske pošte kojom su privredna lica registrovana u APR-u je povezana sa Portalom eUprava i putem nje će stizati obaveštenja o prispeću dokumenata u eSanduče.
 
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu od 12. januara 2024. godine svim privrednim društvima koja se nisu samostalno registrovala kao korisnici usluga elektronske uprave (Portala eUprava) kreirala je Jedinstveni elektronski sandučić (eSanduče) na Portalu eUprava radi elektronskog dostavljanja akata od strane organa javne vlasti (lična dostava i obaveštenja).

Odredbom člana 21. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) propisano je da je privredno društvo dužno da se registruje kao korisnik usluga elektronske uprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, kao i da se elektronski dokument privrednom društvu dostavlja u Jedinstven elektronski sandučić na Portalu eUprava, osim ako je posebnim zakonom drugačije propisano.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je u skladu sa odredbom člana 15. Zakona o elektronskoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 327/2018) kreirala Jedinstveni elektronski sandučić (eSanduče) svakom privrednom društvu koje ima registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, a koja se nisu do sada registrovala kao korisnici usluga elektronske uprave (Portala eUprava). Korisnici usluga elektronske uprave dobijaju obaveštenje o prispeću elektronskog dokumenta u eSanduče na adresu elektronske pošte privrednog društva i na adrese elektronske pošte zakonskih/ostalih zastupnika, nakon čega se dokument može preuzeti u bilo kom trenutku. U eSandučetu dostupna je i potvrda o dostavljanju, koja sadrži podatke o statusu dostave, čime se unapređuje pravna sigurnost i otklanjaju moguće sumnje u pravosnažnost odluka.

Preduslov za kreiranje eSandučeta je da privredno društvo ima registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Neophodno je da se zakonski/ostali zastupnik prijavi na Portal eUprava, na adresi https://euprava.gov.rs/, putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilnom aplikacijom ConsentID.“

 

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter