Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Obračun poreske amortizacije – petostruki iznos prosečne zarade za decembar 2023. godine

Za izračunavanje poreske amortizacije za 2023. godinu, ključan je petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2023. godine, koji iznosi 652.025 dinara (130.405 x 5).

U slučaju kada je nakon obračuna amortizacije saldo pojedine grupe (kolona 8 obrasca OA) manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši amortizacija, tada se cela suma salda te grupe (kolona 5 obrasca OA) priznaje kao rashod amortizacije.

Podsećamo i na pravilo koje je stupilo na snagu od obračuna za 2019. godinu: ukupni saldo grupe se takođe priznaje kao rashod kada je krajnji saldo manji od određenog procenta u odnosu na saldo 31. decembra 2018. godine. Ovi procenti variraju po grupama – za II grupu manji od 10%, za III grupu manji od 15%, za IV grupu manji od 20%, i za V grupu manji od 30%. Detaljnije informacije o ovim pravilima dostupne su u obaveštenju Poreske uprave ovde.

Stoga, ukupni saldo grupe se uzima kao rashod ako je ispunjen bar jedan od dva uslova: da je manji od pet prosečnih zarada ili da je manji od određenog procenta (videti gore navedene procente po grupama) u odnosu na saldo 31. decembra 2018. godine.

Ovi propisi se primenjuju na stalna sredstva nabavljena do 31. decembra 2018. godine, za koja se poreska amortizacija obračunava po prethodnom sistemu. Za detaljnije informacije o obračunu poreske amortizacije, molimo vas da pogledate obaveštenje poreske uprave na sledecem linku

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter