30 godina pouzdan
partner vašeg preduzeća.

O nama

Naša firma se bavi pružanjem knjigovodstvenih usluga, konsaltinga i poreskog savetovanja za preduzetnike i pravna lica.
Imamo 30 godina iskustva u oblasti knjigovodstva i rešavanju poreskih problema.
Naš tim se sastoji od 25 stručnih i iskusnih radnika.
Naša vizija je da uz naše dugogodisnje iskustvo i saradnju doprinesemo uspehu u Vašem poslovanju.

Naš direktor, Lazar Srdanov je :

– član i osnivač UVRA – Novi Sad
– član odbora grupacije za računovodstvene poslove pri Privrednoj komori Srbije
– član odbora grupacije za računovodstvene poslove pri Privrednoj komori Vojvodine
– Predsednik skupštine Udruženja Poreskih Savetnika Srbije
– član i jedan od osnivača Udruženja Poreskih Savetnika Srbije
– član Unije Poslodavaca Vojvodine

Naše usluge

Radni odnosi

Obavljanje prijava, odjava i promena sa osiguranja, kreiranje potrebnih ugovora o radu, pravilnika o radu i svih ostalih neophodnih akata iz ove oblasti. Izrada obračuna zarada za zaposlena lica koja klijent ima.

Osnivanje

Pomoć prilikom otvaranja firme, savete, popunjavanje potrebnih obrazaca, osnivačkih akata, ugvora… Objašnjenje i detaljna uputstva u otvaranju firme do konačnog otvaranja pravne forme.

Poreski sistem

Obuka i informisanje klijenata o izmena u poreskim zakonima i uredbama. Saveti o primeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda. Predlozi i saveti za buduće uspešne poslovne poteze

Trgovina

Tržište Republike Srbije je jedinstveno i celovito. Svojstvo trgovca imaju pravna lica i preduzetnici koja obavljaju trgovinu kao i pojedine kategorije fizičkih lica. Osnovna podela trgovine je: trgovina na veliko i trgovina na malo.

Devizno poslovanje

Otvaranje deviznog računa Plaćanja prema inostranstvu i naplate iz inostranstva. Kupovinu deviza za plaćanje prema inostranstvu i prodaju deviza. Isplatu akontacija za službena putovanja u inostranstvo.

Finansijski izveštaji

Sastavljanje finansijskog izveštaja, potpis i dostavljanje prateće dokumentacije Agenciji za privredne registre. Pored toga podnosimo elektronske poreske prijave i obrasce za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica.

Inspekcijski nadzor

Naš tim je tu da Vam iskustvom i praćenjem mnoštva propisa olakša snalaženje i uputi Vas na najekonomičniju i legalnu opciju tako što svaku nedoumicu analiziramo sa pravnog i računovodstvenog aspekta.

Preduzetnik

Knjiženje računovodstvenih isprava, vođenje glavne knjige i analitičkih evidenciju, listing otvorenih stavki, obračun amortizacije osnovnih sredstava i druge računovodstvene poslove, obračun poreza na dodatu vrednost i vođenje svih poreskih evidencija.

Online knjigovodjstvo

Uštedite vreme i novac u 3 koraka

1.

Skenirajte vašu dokumentaciju i smestite je na unapred dogovoreno mesto (folder na vašem računaru ili mobilnom telefonu).

2.

Svu potrebnu dokumentaciju nam možete dostaviti u 2 klika uz pomoć pametnih telefona i google drive aplikacije. Sve je ažurno, na jednom mestu i uvek dostupno. Plus, nema više gubljenja vremena za dolazak kod knjigovođe.

3.

Naše knjigovođe dobijaju obaveštenje da je u folder pristigao novi fajl. Na osnovu e-dostavljene dokumentacije, knjižimo u programu sve potrebne promene. Vi sutradan dolazite na posao i zatičete spremne izveštaje. 

Partneri

Imamo saradnju sa:

  • Poreskom Upravom,
  • Fondom za penzijsko invalidsko osiguranje,
  • Fondom za zdravstveno osiguranje,
  • Fondom za osiguranje nezaposlenih,
  • strukovnim udruženjima,
  • svim kontrolnim i inspekcijskim organima na republičkom i opštinskom nivou.

*Upravo uspostavljamo veze sa svetski poznatim profesionalnim računovodstvenim i konsalting firmama koje opslužuju globalne i nacionalne organizacije.

Vesti iz TrgoServisa

Kontaktirajte nas

[contact-form-7 id=“174″ title=“Kontakt“]

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Tel: 021/557-539557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370