Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Pokrenuti procesi prinudne likvidacije

Pokrenuti su procesi prinudne likvidacije za 3.581 privredno društvo tokom februara 2024. godine, prema informacijama koje su objavljene od strane Agencije za privredne registre (APR).

Oglasi o pokretanju prinudne likvidacije, dostupni na internet stranici APR, obaveštavaju javnost o ovom postupku tokom perioda od 60 dana.

Zainteresovani mogu pronaći više informacija o društvima koja su obuhvaćena ovim postupkom putem linka

Važno je napomenuti da od trenutka objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, promene u registraciji podataka u Registru privrednih subjekata i Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja nisu moguće.

APR je izdala obaveštenje u kojem navodi da je u periodu od 7. do 12. februara pokrenut postupak prinudne likvidacije za 3.581 privredno društvo. Oglas o prinudnoj likvidaciji je objavljen na 60 dana, kako je propisano zakonom.

Rešenja o pokretanju prinudne likvidacije su dostavljena u papirnoj formi na adrese sedišta društava, dok su elektronske verzije dostupne putem internet stranice APR-a. Tokom ovog perioda, društva mogu nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima, ali nisu u mogućnosti da započinju nove poslove.

Tokom prinudne likvidacije, društva neće isplaćivati dividende niti raspodeljivati imovinu među članovima, a svi sudski i upravni postupci u vezi sa društvom će biti obustavljeni. Postupak prinudne likvidacije može biti prekinut samo ukoliko se pokrene stečajni postupak.

Nakon objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društva ne smeju vršiti promene u registru podataka, što uključuje i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter