Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Rok za podnošenje PPPDV ostaje isti!

Ministarstvo finansija je izdalo obaveštenje kojim se podseća da rok za podnošenje poreske prijave PDV ostaje nepromenjen i iznosi 15 dana nakon završetka poreskog perioda. Sa druge strane, elektronsko evidentiranje obračuna PDV u SEF-u obavlja se u roku od 10 dana nakon završetka poreskog perioda.

Važno je napomenuti da su obaveza podnošenja prijave PPPDV i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV u SEF-u dve odvojene obaveze, čije neispunjavanje može da dovede do različitih pravnih posledica, u skladu sa zakonima koji ih regulišu.

U nastavku je originalno obaveštenje Ministarstva finansija:

„Povodom dilema koje su se pojavile u delu javnosti u vezi sa rokom za podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost (PPPDV), podsećamo da se PPPDV podnosi na način i u roku propisanom Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kojim se u članu 50. stav 1. propisuje: „Obveznik podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda.”

Sa druge strane, Zakon o elektronskom fakturisanju uređuje elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost i u članu 4. stav 5. propisuje: „Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.”

Još jednom ukazujemo da su obaveza podnošenja PPPDV i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura dve različite obaveze čije (ne)ispunjenje dovodi do različitih pravnih posledica, u skladu sa zakonima koji ih uređuju.“

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter