Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Naše usluge

Radni odnosi

Obavljanje prijava, odjava i promena sa osiguranja, kreiranje potrebnih ugovora o radu, pravilnika o radu i svih ostalih neophodnih akata iz ove oblasti. Izrada obračuna zarada za zaposlena lica koja klijent ima.

Otvaranje firme

Odabir pravne forme (DOO ili preduzetnička radnja). Priprema i izrada dokumentacije, podnošenje prijave APR-u, prijava Poreskoj upravi, izrada pečata.

Poresko savetovanje

Obuka i informisanje klijenata o izmenama u poreskim zakonima i uredbama. Saveti o primeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda. Predlozi i saveti za buduće uspešne poslovne poteze

Trgovina

Tržište Republike Srbije je jedinstveno i celovito. Svojstvo trgovca imaju pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu kao i pojedine kategorije fizičkih lica. Osnovna podela trgovine je: trgovina na veliko i trgovina na malo.

Devizno poslovanje

Otvaranje deviznog računa. Plaćanja prema inostranstvu i naplate iz inostranstva. Kupovina deviza za plaćanje prema inostranstvu i prodaju deviza. Isplata akontacija za službena putovanja u inostranstvo.

Finansijski izveštaji

Sastavljanje finansijskog izveštaja, potpis i dostavljanje prateće dokumentacije Agenciji za privredne registre. Pored toga podnosimo elektronske poreske prijave i obrasce za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica.

Državne subvencije i bespovratna sredstva

Priprema dokumentacije i tehnička podrška kod apliciranja za državne subvencije i bespovratna sredstva.
Praćenje aktuelnih konkursa i javnih poziva.

Inspekcijski nadzor

Naš tim je tu da Vam iskustvom i praćenjem mnoštva propisa olakša snalaženje i uputi Vas na najekonomičniju i legalnu opciju tako što svaku nedoumicu analiziramo sa pravnog i računovodstvenog aspekta.

Preduzetnik

Knjiženje računovodstvenih isprava, vođenje glavne knjige i analitičkih evidencija, listing otvorenih stavki, obračun amortizacije osnovnih sredstava i drugi računovodstveni poslovi, obračun poreza na dodatu vrednost i vođenje svih poreskih evidencija.

Arhiviranje poslovne dokumentacije

Ukoliko vam posao organizacije arhiva i pripreme dokumentacije deluje komplikovano i naporno, javite nam se, uradićemo to za vas brzo i profesionalno.

E-fakture - podrška


Prijava na sistem, obuka za rad u SEF-u, Prijem i slanje e-faktura, arhiviranje i bekap.