Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Obaveza elektronskog arhiviranja od 1. januara 2024. godine – u skladu sa izmenama i dopunama uredbe

  • arhivska građa, kao dokumentarni materijal koji se trajno čuva;
  • arhivska građa u elektronskom; 
  • dokumentarni materijal 
  • dokumentarni materijal u elektronskom obliku;
  • stvaralac arhivske građe i dokumentarnog materijal
  • imalac arhivske građe I dokumentarnog materijala

Imajući u vidu navedene odredbe, stvaraoci (kao lica čijim radom, odnosno delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal) i imaoci (kao lica koja arhivsku građu i dokumentarni materijal drže po određenom osnovu), pored ostalih, jesu privredna društva i druga pravna lica, ali i preduzetnici.

U vezi s obavezama stvaralaca i imalaca u skladu sa Uredbom, koje ćemo navesti u nastavku teksta, pre svega napominjemo da je članom 6. stav 2. Zakona propisano da se arhivska grada trajno čuva u obliku u kome je nastala.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter