Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Šta kada preduzetnik nije evidentirao PDV u SEF na vreme?

Prema članu 4. stavu 5. Zakona o elektronskom fakturisanju i članu 18. stavu 1. Pravilnika o elektronskom fakturisanju, elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF (Pojedinačna i Zbirna evidencija PDV-a) za poreski period treba izvršiti u roku od 10 dana po isteku tog poreskog perioda. Novi rok od 10 dana po isteku poreskog perioda počeo je da se primenjuje od poreskog perioda januara 2024. godine, odnosno za prvi kvartal 2024. godine.

Međutim, šta preduzetnici treba da urade ukoliko evidentiranje obračuna PDV u SEF nije izvršeno na vreme?

Nažalost, ovo pitanje nije jasno regulisano ni zakonskim ni uputstvenim dokumentima iz oblasti elektronskog fakturisanja. Ipak, možemo izvesti zaključak na osnovu logike koja podrazumeva da je krajnji cilj automatsko generisanje preliminarne poreske prijave PDV-a, kao i mogućnost kontrole tekućih i istorijskih podataka o obračunatom PDV-u.

Iako postoji mnogo različitih situacija u vezi sa evidentiranjem obračuna PDV-a u SEF koje nije izvršeno na vreme, ovde ćemo se fokusirati na nekoliko karakterističnih primera koji su relevantni u ovom kontekstu.

Slučaj 1: Ako elektronska faktura nije izdata u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda, a obračunati PDV nije evidentiran ni u Pojedinačnoj evidenciji PDV u tom roku, smatramo da je potrebno izvršiti evidentiranje u Pojedinačnoj evidenciji PDV u SEF što pre, bez obzira na zakašnjenje. Ovo je bitno kako bi se izbegle eventualne kaznene odredbe za neevidentiranje obračuna PDV-a.

Slučaj 2: U situaciji kada elektronska faktura nije izdata u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda, ali je kasnije izdata, smatramo da je poželjno evidentirati obračunati PDV u Pojedinačnoj evidenciji PDV u SEF za odgovarajući poreski period. Ovo se preporučuje kako bi se održala doslednost i tačnost podataka.

Slučaj 3: Kada Pojedinačna ili Zbirna evidencija PDV nije evidentirana u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda, ali je obračunati PDV uključen u poresku prijavu PDV za taj period, smatramo da je takođe važno izvršiti evidentiranje u Pojedinačnoj evidenciji PDV-u SEF što pre, kako bi se izbegle eventualne komplikacije ili kaznene mere.

Slučaj 4: U slučaju kada Pojedinačna ili Zbirna evidencija PDV nije evidentirana u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda, a obračunati PDV nije uključen ni u poresku prijavu PDV za taj period, smatramo da je neophodno izmeniti poresku prijavu PDV-a kako bi se evidentirao obračunati PDV u Pojedinačnoj evidenciji PDV u SEF-u za odgovarajući poreski period.

U svakom slučaju, preduzetnicima se preporučuje da blagovremeno reše svako kašnjenje u evidentiranju obračuna PDV-a kako bi izbegli moguće negativne posledice i kako bi održali zakonitost svojih poslovnih aktivnosti.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter