Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Nove fiskalne kase i ko nema obavezu fiskalizacije

Transkript

 Nove fiskalne kase i ko nema obavezu fiskalizacije

 Drugo pitanje bi bilo, ko nema obavezu fiskalizacije.

 Zakonodavac je propisao uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Uredbom su određene delatnosti kod čijeg obavljanja polazeći prvenstveno od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja, kao i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo i primljenih avansa za promet na malo.

 Te delatnosti su:

Pod jedan, prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima.

 Ovde naglašavamo da se oslobođenje odnosi isključivo na prodaju sopstvenih poljoprivrednih proizvoda, koje je poljoprivredni proizvođać sam proizveo.

 Na našim pijačnim tezgama se uglavnom vrši preprodaja poljoprivrednih proizvoda, tako da se na ta lica koja se bave preprodajom ne odnosi oslobađanje od obaveze evidentiranja prometa.

 Zatim dalje, one delatnosti koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata.

 Znači tu se radi o grejanju, gasu, telefonu, električnoj energiji, voda i druge slične stvari.

 U članu tri uredbe, navedene su još neke delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja.

 Pa s obzirom da tih delatnosti ima više, navešćemo samo neke, recimo šifra četrdesetdevet tačka tridesetdva, to je taksi prevoz, zatim gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, zatim pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja.

Zatim, obrazovanje osim iz grane osam pet tačka pet – ostalo obrazovanje, zatim zdravstvene delatnosti ali, zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Znači sve privatne ordinacije, poliklinike, i ustanove moraju da evidentiraju promet, to je i do sada bilo tako.

Kod pravnih poslova samo treba reći da i za ubuduće i taksi prevoz i delatnost advokata neće biti obveznik fiskalizacije.

 Što se tiče delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se i delatnosti iz zakona o komunalnim delatnostima, osim, upravljanje grobljima i sahranjivanje, pogrebne delatnosti i pružanje usluga na pijacama, izdavanje u zakup objekata tezgi i prostora na njima.

Ove delatnosti i do sada su bile izuzete od oslobađanja odnosno bile su u obavezi da se izdaje fiskalni račun.

 Takođe poslovi iz pravilnika određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, i ovde ima izuzetak, a to je kamenorezački zanat.

Takođe i pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa trgovine na malo izvan prodavnica, to je ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe, kolporteri, znači tu nije uključena ova prodaja štampe u kioscima, nego samo na ulicama i ostale nepomenute lične delatnosti kao što su aktivnosti čistača cipela, nosača i lica za naplatu parkiranja automobila.

 Ova uredba se primenjuje od prvog prvog dve hiljade dvadeset druge godine.

 

 

 

 

 

 

 

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter