Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Video – Nove fiskalne kase – ko je obveznik zakona o fiskalizaciji

Transkript

Nove fiskalne kase – ko je obveznik zakona o fiskalizaciji

Kada govorimo o zakonu o fiskalizaciji prvo pitanje je ko je obveznik zakona o fiskalizaciji.

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i poreza na dobit pravnih lica koji vrši promet na malo.

Promet na malo smatra se svaki izvršeni promet dobara i promet fizičkim licima, kao i promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, bez obzira da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik.

Novina je da se u promet uključuje i promet koji je izvršen preko samonaplatnih uređaja to jest automata.

Kao primer navodim da ako se ode u autoperionicu i uzme žeton za pranje automobila, pored žetona dobićete i fiskalni račun.

Šta se smatra maloprodajnim objektom?

To je svaki poslovni prostor i prostorna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima. Ovaj termin primarno znači da nije procentualno navedeno, sli tu se smatraju svi redovni maloprodajni objekti. Ako negde postoji sporna situacija oko toga šta je to primarno korišćenje objekta, onda bi to za sada moglo znači da se barem pedeset posto koristi za promet maloprodaje.

Predmet fiskalizacije po članu tri zakona o fiskalizaciji se navodi promet dobara i usluga na malo i primljeni avans za promet na malo.

Znači pored ostvarenog prometa koji se dešava u maloprodajnim objektima, takođe se fiskalizacijom obuhvata i primljeni avans za promet na malo.

Znači ako dobijete pare unapred, pre izvršenog prometa, dužni ste da evidentirate taj promet preko fiskalnog uređaja.

Kasnije će biti reči o tome šta ako su sredstva dobijena preko računa i videće se na izvodu a ne direktno na samoj kasi, tu praktično znači da taj avans će se evidentirati prvog narednog dana od dana prometa na izvodu na računu.

Ono što je takođe važno na početku navesti je da obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa na malo preko elektronskog uređaja imaju svi obveznici bez obzira na to koji vid naplate je bio, znači znamo da naplata može biti i čekom, gotovinom, transferom preko računa, znači bez obzira kako je naplata izvršena postoji obaveza evidentiranja preko fiskalnog uređaja.

 

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter