Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Video – E-fakture odgovori na česta pitanja

Video – E-fakture odgovori na česta pitanja

Video – E-fakture odgovori na česta pitanja 

kako funkcioniše sistem, ko je obveznik a ko je izuzet, rokovi…

Transkript

Dobar dan svima. Ja sam Vanja Srdanov iz firme Trgoservis i
u ovom videu ćemo pričati o e-fakturama.

Šta su to E fakture ili SEF?

SEF je skraćenica za Sistem Elektronskih Faktura koji je
program izrađen od stran eministarstva finansija.

Sledeće pitanje koje najčešće dobijamo jeste ko ima obavezu
da izdaje e fakture i da se prijavi na sistem e faktura.

Pod broj jedan tu obavezu imaju sva javna preduzeća, pod
broj dva privatni sektor, firme koje su u PDV-u i pod broj tri postoje
dobrovoljni korisnici a to su firme koje nisu u PDV-u, paušalci ili DOO, ali
mogu dobrovoljno da se prijave, bez ikakve obaveze ili u koliko izdaju fakturu
prema javnom preduzeću, onda se automatski prijavljuju i kada se prijave
dobrovoljni korisnici, kao i svi ostali, imaju obavezu da sve fakture izdaju
preko sistema e faktura dve godine, znači te godine kada su se prijavili i
naredne godine.

Postoje takođe i izuzeća od obaveza izdavanja e faktura.

To su promet na malo, što znamo iz prakse da nije tako, jer trenutno što se tiče
prometa na malo, kad javno preduzeće kupi nešto u maloprodaji, maloprodaja – prodavac
izda fiskalni račun sa PIB-om javnog preduzeća, to javno preduzeće ne može da
plati po fiskalnom računu, već izdaje zahtev za e–fakturu, maloprodaja se u tom
trenutku registruje na sistem e-faktura, izdaje e fakturu javnom preduzeću
javnom preduzeću i nakon toga stornira fiskalni račun. Tako da u praksi se
razlikuje ono što piše u zakonu. Drugo izuzeće su korisnici sredstava iz
međunarodnih okvirnih sporazuma, i treće izuzeće su nabavka, modernizacija i
remont naoružanja i vojne opreme. Tako da to je to što se tiče izuzeća, zapravo
cela privreda je ovde uključena.

Rokovi

Dalje, najčešće pitanje koje dobijamo je vezano za rokove,
kad je neko u obavezi da se prijavi, kad je u obavezi da izda fakturu, kad je u
obavezi da primi fakturu i da li su uopšte? To da li su u obavezi smo već
prošli. Sad kada su u obavezi, postoje tri roka koja su bitna, a 1.5. je već
prošao a od tada važi obaveza privatnog sektora da izda javnom sektoru e
fakturu. 1.7. to je drugi rok i to je obaveza privatnog sektora da primi od
javnog sektora e fakturu, i poslednji rok 1.1.2023. godine je obaveza privatnog
sektora da izda privatnom sektorue fakturu.

Tu ima sada puno pitanja vezano za to da li ako je neko u
sistemu PDV-a izdaje fakturu nekom ko nije u PDV-u, da li mora da izda
e-fakturu? Odgovor na to pitanje je ne, zato što primalac nije obveznik SEF-a.
Znači jedan obveznik SEF-a može da izda e fakturu samo drugom obvezniku SEF-a.
Znači privatni prema privatnom , može da bude PDV prema PDV-u, ili PDV prema
dobrovoljnom, ili dobrovoljni prema PDV-u, sve prolazi samo moraju da budu
prijavljeni na sistem elektronskih faktura.

I konačno, proces prijave se vrši na četiri načina, to jest
uz pomoć četiri sertifikaciona tela, a to su: Halkom, Privredna komora, lična
karta izdata od strane MUP-a i Pošta.

To je to što se tiče e faktura, vidimo se u nekom od
narednih videa.     

Detaljnije informacije na temu e faktura imate ovde

Sveže informacije možete dobiti ovde