Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Šta je paušalac i kome odgovara ta pravna forma?

Šta je paušalac i kome odgovara ta pravna forma?

Šta je paušalac i kome odgovara ta pravna forma?

Zašto je paušalac idealna pravna forma za početak tvog biznisa? Naravno, ne može svako da bude paušalac, postoje uslovi. Više o tome u videu.

Napisali smo i tekst na temu odabira pravne forme, pogledajte ukoliko želite da doznate više na tu temu.

Oporezivanje frilensera u 2023. godini.

Oporezivanje frilensera u 2023. godini. Pogledaj video i tabelu i odaberi pravi model.

Pojašnjenje tabele za obračun poreza na frilensere u 2023. godini.

Navedene tabele su smernica za obračun poreza za frilensere u 2023. godini ukoliko frilenser nije u radnom odnosu, jer se u tom slučaju obračunava zdravstvo u iznosu od 10,3% u odnosu na osnovicu.

Međutim, ukoliko je frilenser zaposlen onda se na osnovicu za oporezivanje ne obračunava iznos od 10.3% i ukupan obračun poreza i doprinosa (PID) je manji.
 

Zaključak za odabir pravog modela poreza u 2023. godini.

Model A je povoljnija opcija kada frilenser ima niže prihode od 500e mesečno, tj. 1500e kvartalno.
Model B je povoljnija opcija kada frilenser ima prihode više od 500e mesečno tj. 1500e kvartalno.
Otvaranje preduzetnika je povoljnija opcija kada frilenser ostvaruje prihode više od 1500e mesečno nezavisno od poređenja sa modelima A i B.
U videu na linku možete doznati više o novim formularima za oporezivanje frilensera u 2023. godini. 

Ukoliko vam treba pomoć, konkretno za vaš slučaj, možete zakazati konsultacije na kontakt formi ili direktno mailom – office@trgoservis.com

#biznis #porezi #preduzetništvo #knjigovodstvo #freelancing #trgoservis

Pomoć neukoj stranci – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

👉 Iako nije propisano zakonom o poreskoj administraciji, pomoć neukoj stranci kao načelo postoji u zakonu o upravnom postupku.
👉 Pitanje je da li to načelo može da se primeni u određenim situacijama, naročito kada bi stranka pretrpela štetu ❓
👉 Može i mora da se primeni ❗️
👉 U videu govorimo zašto.
👉 Budite informisani i upoznajte se sa svojim pravima, to će Vam olakšati poslovanje i uštedeti novac.

Novi fiskalni računi, lični podaci kupca kod avansa i refundacije

Novo mišljenje ministarstva finansija na temu uzimanja podataka kupca u određenim situacijama. Lični podaci se u tom slučaju koriste isključivo u svrhu dokazivanja identiteta kupca i da bi poreski obveznik dokazao da je sredstva vratio kupcu, kao i da bi poreska uprava mogla da proveri da li se stvarno povrat desio kao što je poreski obveznik evidentirao. #porezi #knjigovodstvo #preduzetništvo #trgoservis #biznis

Honorarno radno angažovanje trudnice za vreme porodiljskog odsustva

Zakonom o radu predviđeno je porodiljsko odsustvo radi nege deteta a uz to i naknada koja se tada isplaćuje. Često je pitanje da li porodilja za vreme plaćenog porodiljskog odsustva može da ostvaruje prihode po nekom drugom osnovu.
Više na ovu temu u videu…

#porezi #knjigovodstvo #preduzetništvo #trgoservis #biznis #zakoni

Uticaj opomene poreske uprave na zastarelost postupka

#porezi #knjigovodstvo #preduzetništvo #trgoservis #biznis

Ukoliko Vam treba pomoć na ovu ili neku drugu temu iz oblasti knjigovodstva, poreskog savetovanja ili pokretanja firme, budite slobodni da nas kontaktirate.

Sticanje statusa pretežnog izvoznika

Sticanje statusa pretežnog izvoznika
👉 Benefit stečenog statusa pretežnog izvoznika je povrat PDV-a u roku od 15 dana ❗️
👉 Ko ima pravo na sticanje statusa❓
👉 Kako se stiče status ❓
👉 Za više detalja pogledajte video ▶️
Ukoliko Vam treba pomoć, kontaktirajte nas

Porez na dohodak građana od samostalnih delatnosti – predaja prijave za 2022. godinu

👉 Porez na dohodak građana od samostalnih delatnosti – predaja prijave za 2022. godinu
👉 Bliži se ROK za podnošenje prijave – 18.04.2023.❗️
👉 Detaljnije u videu

Novi obrazac PP OPO-K za prijavu poreza za frilensere u 2023. godini

PP OPO – K je novi obrazac za prijavu poreza

👉 Sa malim zakašnjenjem stigao novi obrazac PP OPO – K za prijavu poreza za frilensere
👉 Obrazac služi za prijavljivanje prihoda frilensera na kvartalnom nivou za 2023. godinu
👉 Dva su načina oporezivanja, sami birate vama isplativiji
👉 Doznajte više u videu…

E-fakture najčešća pitanja i odgovori

E – fakture, najčešća pitanja i odgovori

U predhodnom videu pričali smo o e-fakturama, u međuvremenu smo se susreli sa mnogim izazovima pa smo odlučili da to podelimo sa Vama. Ovde smo sakupili neka od najčešćih pitanja i odgovorili na ista.

0:00 Ko je u obavezi da upravlja elektronskim fakturama kroz sistem e-faktura, ko je obveznik elektronskih faktura? 1:45 Kada postoji obaveza slanja e-faktura preko sistema elektronskih faktura? 2:42 Da li se elektronske fakture šalju u pdf formatu, email-om? 3:30 Ko je dobrovoljni korisnik SEF-a 4:45 Da li preduzetnik koji nije u PDV sistemu evidentira fakturu koju izdaje PDV obvezniku u SEF-u 5:56 Da li će se preduzetnik paušalac smatrati „dobrovoljnim korisnikom“ nakon što ispostavi fakturu subjektu javnog sektora kroz sistem e-fakture? 6:49 Kada se faktura automatski odobrava a kada se odbija? 7:40 Da ili se računi izdati u inostranstvu evidentiraju u SEF? 9:10 Izdajemo jedan dokument koji se kod nas zove račun-otpremnica, da li moramo da razdvojimo dokument i imamo dva dokumenta, e-fakturu koja se šalje elektronski i otpremnicu koja mora da prati robu? 10:25 Ako korisnik nije u sistemu PDV-a i nema obavezu elektronskog fakturisanja, a ipak ima posla sa javnim sektorom i mora da registruje fakturu, pa to i uradi, da li je tom prijavom i evidentiranjem u sistemu e-faktura postao dobrovoljni korisnik i da li sada svaku sledeću fakturu mora prijaviti kroz sistem e-faktura? 12:03 Da li se profakture izdaju preko sistema elektronskih faktura? 12:41 Nisam obveznik PDV-a, koju poresku kategoriju treba da izaberem? 14:36 Ne mogu da pronađem kupca kada kreiram fakturu, šta da radim u tom slučaju? 16:18 Kada kreiram avansni račun, ne mogu da unesem količinu i jedinicu mere u delu stavki, zbog čega je tako? 16:55 Da li postoji obaveza izdavanja avansnog računa kroz SEF za uplate izvršene u istom poreskom periodu: 18:18 Ukoliko smo poslali fakturu preko SEF-a, a kupci nisu korisnici sistema, da li svakako unosimo tu fakturu u pojedinačnu evidenciju? 20:00 Ukoliko kupac uplati robu danas, a mi izdamo fakturu sutradan sa datumom prometa dobara sa današnjim danom, da li smo u prekršaju? Da li moramo da izdamo prvo avansni račun i koji je postupak?