Knjigovodstvena agencija Novi Sad

OPOREZIVANJE FRILENSERA U 2023. GODINI

Oporezivanje frilensera u 2023. godini. Dva nova modela oporezivanja.

Stara pravila za oporezivanje frilensera važe do kraja 2022. godine. Od 2023. nam stižu nova pravila i o tome pišemo u tekstu koji sledi.

 Kako će se oporezivati frilenseri u 2023. godini?

Zaslugom radne grupe za prava frilensera imaćemo povoljnije uslove i niže obaveze za porez i doprinose za frilensere u godini koja sledi.

Biraće se jedan od dva nova modela oporezivanja pri čemu će na frilenserima biti da odaberu onaj koji im više odgovara.

 Napominjemo da ovi modeli oporezivanja još uvek nisu zvanični iako je Ministarstvo finansija uvažilo veći deo predloga. Za sada vam dajemo samo smernice dok čekamo zvaničnu odluku u skupštini.

 U slučaju oba modela oporezivanje će se vršiti kvartalno. Rok za prijavu ostvarenih prihoda i plaćanje poreza i doprinosa biće 30 dana od isteka kvartala u kojem su prihodi ostvareni.

Prijava prihoda će se vršiti na onlajn platformi gde će se birati model oporezivanja za svaki naredni kvartal.

 Ako frilenser odabere model A oporezivanja, Neoporezivi mesečni prihod će biti 19.300 dinara što je kvartalno 57.900 dinara. U ovom slučaju normirani troškovi su 34%.

Normirani troškovi predstavljaju troškove u poslovanju koji se priznaju i nije potreban nikakav dokaz da su napravljeni. Ti troškovi se podrazumevaju. Uz pomoć tih troškova dolazi se do osnovice za plaćanje poreskih obaveza i doprinosa. Oni se oduzimaju od uplate i na taj iznos se ne plaća porez. Porez se plaća na vrednost koja ostane kada se ti troškovi oduzmu.

Na primeru to izgleda ovako: Ako za neku pruženu uslugu normirani troškovi iznose 20% od primljene uplate u visini npr. 1.000 evra, oduzima se tih 20%.  Osnovica na koju se računaju porezi i doprinosi je u ovom slučaju 800 evra.

Na osnovicu dobijenu tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzmu normirani troškovi i trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda, obračunava se porez od 10%, doprinosi za zdravstveno osiguranje od 10,3% i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje od 25%.

 Model B oporezivanja podrazumeva da će neoporezivi deo na mesečnom nivou biti 32.000 din. što je 96.000 din. po kvartalu. Po ovom modelu NEMA normiranih troškova.

 Po ovom modelu, osnovica za porez i doprinose dobija se kada se od ukupnog prihoda u kvartalu oduzme vrednost neoporezivog mesečnog prihoda pomnožena sa 3 i na nju se obračunavaju porez od 20%, doprinosi za zdravstveno osiguranje od 10,3% i PIO u visini 25%.

 U svakom slučaju, ukoliko su prihodi veći, nekim frilenserima će se više isplatiti da otvore firmu. Taj korak Vam pruža i neke nove poslovne mogućnosti. Budite slobodni da nam se javite ukoliko se odlučite za jedan takav korak. Mi ćemo Vam pomoći da odaberete odgovarajuću pravnu formu i bićemo uz Vas na svakom koraku, od registracije firme na dalje. Trgoservis kontakt.